Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. E, F.

18. Dogen mot koperen gevest (liet handvat defect). Op hot lemmet liet getal 170!). I,g. 0.!t2 M.

V.IJ. Heide laatstgenoemde voorwerpen werden opgedolven uit de Neliie nabij Overseliie in 1!(04.

F. FEESTEN, SCHIETWEDSTRIJDEN, VERSCHILLENDE GEBEURTENISSEN.

1. Oranje katoenen vaandel met zilveren franje, beschilderd met den hoorn van Nassau. Hg. 1 M., 1 M., Ig. 1.20 M.

X.B. Geschenk van de commissie voor den historisch-allegorisclien optocht op 15 September 1898, bij gelegenheid der inhuldiging van II. M. de Koningin.

2. Twee katoenen vaandels mot de nationale kleuren IT". 1.(10 M., lg. 1.60 M.

X.H. Geschenk als voren.

Oranje katoenen vaandel waarop in goudverf het Delftsche wapen is geschilderd, lig. 1.50 M., lg. 1.60 M.

S.B. Dit vaandel is eene nabootsing dor oude schuttersvaandels. Geschenk als voren.

4. Geel katoenen vaandel met zil voren franje waarop zij n geschilderd de attributen van het St. Elovsgildc. Iltr 0.55 M., h' 1.20 M.

X.B. Geschenk als voren.

5. Groen katoenen vaandel mot zilveren franje waarop de attributen van het St. Lucasgilde. lig. 0.00 M., lg. 1.20 M.

X.B. Geschenk als voren.

G. \\ it katoenen vaandel met zilveren franje waarop de attributen van bet St. Adriaansgilde. Hg. 0.60 M., lg. 1.20 M.

X.B. Geschenk als voren.

7. Donkergroen katoenen vaandel met zilveren franje, met de attributen van het St. Stevensgilde. Hg. 0.60 M., lg. 1.20 M.

X.B. Geschenk als voren.

8. Verguld metalen weegschaal. Hg. 0.50 M.

X.B. Deze weegschaal is een nabootsing van het voorwerp door bet beeld der Gerechtigheid op de tombe van Prins Willem l gedragen.

Geschenk als voren.

Sluiten