Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TV. H.

„hebbende on gedeeltelijk vergaan zijnde niet en benevens zijn broek „en wambuis, welke beide van deszelf stof zij 11 en evenals de mantel „met zwarte kante bezet zjjn en waar van liet laatst genoemde nog „vrjj goed in staat is, mjj als afstammeling van hem zijnde bij erfenis „zijn aangekomen en uit dien hoofde oj> heden nog door mjj bewaard „word. C'uvk, 3 Februari 1X48."

•i. Iland met zilveren beslag en potloodhouder van het zakboekje, gebruikt door den kapitein ter zee der O. I. Compagnie G. F. Gas. (+ 17<S0).

Geschenk van den Heer J. M. <le Kiu/sny.

4. Katoenen merklap met lettors en figuren, vervaardigd door Cornelia van der Meer. (17(»5.) Lg. 0.42 M., br. 0.38 M.

N.B. Geschenk van Mejuffr. M. G. Wiegman.

•>. Héti cule van neteldoek niet schuif waardoor een koord geregen, met borduurwerk.

X.B. Geschenk als voren.

6. Reticule van neteldoek met schuif waardoor een koord is geregen.

X.Ti. Deze réticules werden in de 18e eeuw door de dames gebruikt tot berging van het 11. C'. kerkboek.

Geschenk als voren.

Sluiten