Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vri.

4. Zilveren vroedschapspenning van 's-Hertogenbosoh. Yz. een gezicht op de stad, waaronder li«»t wapen en waarhoven op een lint: NI IA A IHTOIS. Tz. eene allegorische voorstelling met randschrift \ INC AT AMOK NI L\ M. (17e eeuw). Middellijn 0.03 M.

N.15. Geschenk van den Heer Wnstenbrnj.

5. Ontwerp voor een straatlantaarn, bevestigd aan een houten paal. (1808). 11*. 0.60 M.

N.15. \ j*l. Archief, 2e afdeeling no. 107.

6. Lood en doos waarin een tweetal papieren bevattende eeno beschrijving; van het verrichte aan den Oude-Kerkstoren in de jaren 1845—'48. Hg. 0.02 M., br. 0.09 M., lg. 0.12 M.

N.H. Deze doos was ingemetseld in een der onlangs vernieuwde hoektorens van den Oude-Kerkstoren.

7. Model voor een monument ter herinnering aan de inneming van den I5riel op 1 April 1572, voorstellende een voetstuk waaropeen leeuw met een verbroken keten, benevens aan iedere zjjde een landen een watergeus. Hg. 0.50 M., br. 0.45 M.

-VI5. Dit ontwerp werd vervaardigd door den lieer E. Lncombh'.

Geschenk van demelfdi'.

8. Model in karton van het huis aan liet Oude Delft wijk 3 no. 113. (1860). Hg. 0.60 M., lg. 0.46 M., br. 0.25 M.

N.B. In bruikleen afgestaan door don Heer A. A. Mojel.

9. Model in karton van het huis aan het Oude Delft wijk 3 110. 97. (1880). Hg. 0.43 M., lg. 0.77 M., br. 0.22 M.

N.15. In bruikleen afgestaan als voren.

10. Beeld van gips in bronskleur beschilderd, voorstellende Prins Willem I. Hg. 0.50 M.

N.B. Dit beeld is een verkleinde copie van het standbeeld in 1847 voor den Prins op het Plein te 's-Gravenhage opgericht.

Geschenk van den Heer J. N. Verschoor.

11. Werktuig voor hot onderzoeken van do boter. (19e eeuw).

12. Ivoren vochtmeter. Lg. 0.16 M. (18e eeuw?).

13. Eigenaardig gegroeide tak in oen gedeelte van oen stam. Hg. 0.15 M., dik + 0.10 M.

14. Brandijzer niet het Delftsehe wapen en de letters C. H. Lg. 0.40 M., middellijn + 0.04 M.

Sluiten