Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. PENNINGEN EN MUNTEN.

A. PENNINGEN OP DELFT BETREKKING HEBBENDE.

1. (1522). lïronzen penning, geslagen op de verkiezing van Paus Adriaan YI. (Afgebeeld bij l'an Mieris, Historie der Nederlatulsehe Vorsten 11. 158 no. 3).

X.B. Paus Adriaan VI was destijds leerling der Fraterschool te Delft.

Geschenk van den Heer P. M. Heelaerts.

2. (1522). Tinnen penning geheel als de voorgaande. (I'au Mier in II, 158 no. 3).

3. (1522). T i n n e n p e n n i 11 g op dezelfde gebeurtenis. ( Van Mieris 11, 158 no. 2).

4. (1523). Koperen penning geslagen op den dood van Paus Adriaan VI. Vz. Borstbeeld met randschrift: 11ADU1 A.WS VI. PONT. MAX. Tz.: NAT VS TRAIECTI AD RHEX. MDXXIII XIV 8EPTEMBR. AETAT. LXV OBIIT.

X.B. Geschenk van den Heer P. M. Deeluerts.

5.(1523). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis ( Van Mieris II, 177 110. 1).

X.B. Geschenk als voren.

G. (1523). Koperen penning als de voorgaande. (Vmt Mieris 11, 177 no. 1).

X.B. Geschenk als voren.

7. (1538). Zilveren penning betreffende David Jorisz. als hootd der AVederdoopers te Munster. (Van Mieris II, 475 110. 1).

X.B. Geschenk als voren.

Sluiten