Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. \.

\.

89 (Hul). Koporen penning voor don sohiitterkoning, waarin de voorzijde ,s gegraveerd: .l„,i lVrsjjn. Tz. I). 5 anno

4 * < y"H Lno" li P"R. ir»4 no. li. Zoor zeldzaam.

N.B. Geschenk van don Hoor I'. M. Berlaerts.

lln^t '"''■'•Zi'voren Sehuttersponning, uitgereikt door Jan .n^tei, hoofdman van hot 2e <}. 2o Rotli onder Cao. .Mr. I) van dor IIonven. (Van Orde.,,, pl. XIV no. I). Zeldzaam.

41. (1694). Dezelfde penning als no. 89 met hot jaartal 1694 1855 pT'v '«r% ^ 'J""rl>oeki'' drr Scherpschutters,

N.B. Geschenk van don Ifeer J'. M. /leelmrt».

42. (1696). Zilveren penning op het 25jarig huwelijk van Mr. Jianco \an Bleyswijck en Anna Hogenhoek. Vz. Zinnehoèldige voor-

ll')l'\l"vri r lm,mor wapens en randschrift:

"£VELLE IDEMQI E N0U'E< EA FIK.MA A M KIT IA

J 1. Lz.:

„Dit is de silvre tjjt van vijf en twintig jaar Dat wjj op deso aard eerst wierden tot oen paar.

GOD I hooft ons tot een Lot thion Kinderen gegeven,

Hij geev ons hier sijn gunst en namaals t'eeuwigh Loven."

en randschrift: Mr. FRANCO VAX BLE1ZWYK -el. I \„v ir-i en ANNA HOGENHOUK, gel, 23 Fob. 1658. Get'ro^Vl Nov. ,«7L N.B. Geschenk als voren.

43. (169 <). Z11 ver en p enni n g ter eere van Anthonie van Leeuwenhoek. (Van Loon I\ , bl. 223); in zilver. Zeer zeldzaam.

N.B. Geschenk als voren.

bl 4t'->4 V' C1;en;pe v" \nS y°0rdeu 8chu«erkoning. (Van Loon I,

lil. 1.)4 no. 3, Jaarb. der Ned. Scherpschutters 1855. l'laat V. fig. 7).

begiftigd06 8d,Utterk°"ingen van 17KS-17!,2 zjj" met dezen penning Geschenk als voren.

45. (1731). Zilveren penning op Gerard van Loon, na

,T ii 1.1 i .. . , 1 *'"6 "r > si li lioon, ïiii ziine

y Ibraehte beschrijving der Neder], historiepenningen. (Vorv. Van Loon no. 2). Zeer zeldzaam.

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten