Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. A, B.

DAM. 1 883. MÉDAILLE D'AKGENT GROUPE X». CLASSE X". (/ie: Bibliotheek Delft XII A. e. 11).

83. (1898). Ovale bronzen penning op liet 10e lustrum van het Delftsch Studenten-Corps. Vz. Ilot corpsbeeld met de Latijnsche spreuk benevens randschrift: 10e LVSTKVM VAX HET DELKTSCII SI l 1 )LNTEN-C01tPS. 1848 22 Maart 1898. Onderaan: iikhkki!. Tz. Twee ineen grijpende handen over een bedeltas met randschrift: EX TOVT. FIDELLES. AV. BOY. IUSQVES. A. I'O KT EK. LA. BESACE.

B. PENNINGEN NIET OP DELFT BETREKKING HEBBENDE.

1. (15(36). Koperen legpenning op de troebelen in de Nederlanden. (Van Jj'ioh I, bl. 7!(; Datjniollu n°. 2438).

N.B. Geschenk van den lieer 1'. M. Beelacrts.

2. (1572). Zilveren penning ter eere van Prins Willem I, dat hjj Holland heeft behoed voor den lOdun penning. (Van Loon I, bl. 157 n"l).

N.B. Geschenk als voren.

3. (1572). Zilveren p e n n i n g op dezelfde gebeurtenis. ( Van Loon I, bl. 157 n°. 2).

N.B. Geschenk als voren.

4. (1573). Zilveren legpenning op het vertrek van Al va uit de Nederlanden. (Van Loon I, blz. 174).

N.B. Geschenk als voren.

5. (157;i). Dezelfde penning; afslag in koper zonder binnenrand {Van Loon J, bl. 174; I'an Orden n°. 77(5).

N.B. Geschenk als voren.

6. (1573). Dezelfde penning met binnenrand. ( Van Loon I, bl. 1 74).

N.B. Geschenk als voren.

7. (1574). Zilveren legpenning op dezelfde gebeurtenis, bjjna gelijk aan den vorige. (Van Loon I, bl. 174: Daaniollu nu. 2591; Van Orden n«. 77(5*).

8. (1574). Zilveren legpenning op het optreden van den Prins van Oranje als bemiddelaar tusschen het platteland en de steden. (Van Loon I, bl. 203 n". 1; Dagniolle n". 2630).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten