Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. B.

21. (1578). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis; bjjna geljjk iuin den vorige.

N.B. Geschenk van den lieer I'. M. Ileeliiertx.

22. (1578). Zilveren legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Vmi l.oon 1, bl. 241) n°. 1; Ihnjniolla n°. 274.1).

N.B. Geschenk als voren.

23. (1578). Zilveren legpenning op dezelfde gebeurtenis; bjjna geljjk aan den voorgaande. ( Van l.oon I bl. 24!) n°. 1 ; Umjninllc n°. 2743).

N.B. Geschenk als voren.

24. (1578). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis; bjjna gelijk aan den voorgaande. ( V<in l.oon I lil. 24!) n . 1).

25. (1578). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van l.oon I, bl. 249 n . 2; Dtujniollc. ir. 2744).

N.B. Geschenk als voren.

2t>. (1578). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van l.oon !, bl. 24!) n . 3; Dwjniolln n°. 2745).

N.B. Geschenk als voren.

27. (1578). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. [\ttn l.oon I, bl. 24!) n°. 4).

N.B. Geschenk als voren.

2.S. (1580). Koperen penning op de ouderhandeling over de opdracht der soevereiniteit aan den l'rins van Oranje. (Vtin l.oon I, lil. 283 n . 3.)

N.B. Geschenk als voren.

21). (1580). Zilveren penning op dezelfde; gebeurtenis; bijna geljjk aan den vorige.

N.B. Geschenk als voren.

30. (1580). Koperen penning op dezelfde gebeurtenis; bjjna geljjk aan den vorige. ( Van Loon 1, bl. 283 11. 3).

N.B. Geschenk als voren.

31. (1580). Dezelfde penning; afslag in koper. (Idn Loon 1, bl. 283 no. 2; Doyniolle 110. 2814). (2 ex.).

N.B. Geschenk als voren.

32. (1580). Zilveren legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon I, bl. 283 110. 2; Dtujniollc 110. 2812).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten