Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. B.

33. (1581). Zilveren legpenning <»p «Ie inhuldiging van Prins Willem I als Heer van Vlissingen. ( VanOnhn 110.860; l>ayitiotlv. no.2825).

X.li. Geschenk van den lieer 1'. M. Jiettlaertn.

34. (1582). Zilveren penning op de opdracht der lioogo overheid aan den Prins van Oranje. (Van Loon I, hl. •! 1 3; Daijniollo no. 2886).

N.Ii. Geschenk als voren.

35. (1582). Dezelfde penning; afslag in koper.

NT.B. Geschenk als voren.

'56. (1582). Zilveren penning op den aanslag op Prins Willem I door Jean Janregni. (Van Loon I, 1)1. •515; Itmjniollc no. 2890). (2 e\.)

X.15. Geschenk als voren.

;57. (1582). Zilveren pe n li i n g op dezelfde gebeurtenis; bijna gelijk aan den vorige. (Van Loon 1, hl. r515; lhti/niolle no. 2891).

X.15. Geschenk als voren.

.'58. (1582). Dezelfde penning als de vorige; afslag in koper. ( Van Loon I, hl. 315).

X.15. Geschenk als voren.

39. (1582). Koperen penningen op dezelfde gebeurtenis; slechts in zeer kleine hizonderheden van elkander afwijkende. ( Van Loon I, hl. 315). (7 ex.).

N.15. Geschenk als voren.

40. (1584). Tinnen penning op de verheffing van Prins Willem van Oranje tot graaf van Holland en West-Friesland. ( Van Loon I. hl. 343). '

X.15. Geschenk als voren.

41. (1584). Koperen legpenning op het moedig gedrag der Staten na den dood van Prins Willem van Oranje. (Van l.oon I, hl. 348; Darjniolle no. 2999).

N.15. Geschenk als voren.

42. (1588). Zilveren penning op de inhuldiging van Prins Maurits als Markgraaf van Kamperveer. (Van l oon I, hl. 396; Datjniolle no. ^5102).

X.B. Geschenk als voren.

43. (1589). Zilveren penning op de inhuldiging van Prins Maurits als Heer van Monster. (l /tn l.oon I, hl. <598; ÏJayniolb' no. 3231).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten