Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin. b.

(19. (1594). ZiIvoren penning op het ontzet: van Coevorden en do inneming van Groningen iloor Prins Manrits. ( Van f.oon I, ld 448 no. 1).

N.B. Geschenk van den Heer /'. M. Bei-Inerts.

70. (1594). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (!'<(» Loon I, ld. 448 no. 2).

N.B. Geschenk als voren.

71. (1594). Zil v e r e n p e n 11 i n g op dezelfde gebeurtenis (I ran Loon I, ld. 448 n°. 3).

N.B. Geschenk als voren.

72. (1594). Zilveren penn i ng op dezelfde gebeurtenis. ( Van Loon I, Itl. 448 n°. 4; Dar/niolle n° 3338).

N.B. Geschenk als voren.

73. (1594). Dezelfde penning; afslag in koper.

N.B. Geschenk als voren.

74. f1596). Zilveren penning op de afwering van den inval in do Republiek door Albertus van Oostenrijk. (I'an l.oon 1. ld. 475; Dat/niolle n". 3389).

N.B. Geschenk als voren.

75. (159(5). Dezelfde penning; afslag in koper.

N.B. Geschenk als voren.

76. (1597). Zilveren legpenning op do behaalde overwinning bij Turnhout door 1'rins Maurits. (Van Loon l, bl. 490).

N.B. Geschenk als voren.

77. (1597). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon 1, bl. 490; Dagniollc n°. 3412).

N.B. Geschenk als voren.

78. (1597). Zil verenpenning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon I, bl. 494 n". 1).

N.B. Geschenk als voren.

79. (1597). Zi 1 veren penni ng op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon I, bl. 494 n". 3).

N.B. Geschenk als voren.

80. (1597.) Zilveren penni ng op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon I. ld. 49»i n". 2).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten