Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vu r. h.

10o. (1600). /i 1 voren penning op de verovering van lift fort

• Andries. (Ia» Loon I, ld. ;»4<»; Dagniolle n . .'{.">04).

X.B. Geschenk van den Heer ]\ M. Beclant*.

KMI. (1600). Dezelfde penning; afslag in koper.

N.B. Geschenk als voren.

10(. (HiOl). Zilveren legpenning op de verovering van Bijnberk. ( I an Loon I, lil. 558).

N.B. Geschenk als voren.

108. (1601). Dezelfde penning; afslag in koper. (Dagniolle n . dol <). iv.'

N.li. flesclienk als voren.

10!». (1601j. Zilveren legpenning op de inhuldiging van l'rins Maurits als graaf van Meurs. ( Van Loon I, lil. 55!»; Dagniolle n\ 351,S).

N.B. Geschenk als voren.

111). (1(501). Dezelfde penning; afslag in rood koper.

N.B. Geschenk als voren.

Hl. (1 (»02). Koperen penning op de verovering van Gravedoor I rins -Maurits. ( I an Loon I, bl. 558; Dagniolle n . •'1545; Van Orilen n . 1064).

.N.B. Geschenk als voren.

N.B. Geschenk als voren.

112. (1602). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon I, bl. 567 n°. 1; Dagniolle n°. 3533).

N.B. Geschenk als voren.

113. (1602). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. ( Van Loon I, bl. 567 n . 1; Dagniolle n°. 3533).

N.B. Geschenk als voren.

114. (1602). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis, (Van Loon I bl. 567 n°. 2.

N.B. Geschenk als voren.

115. (1602). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis. ( Van Loon I, bl. 567 n . 3; Van Orden, II, ld. !>1).

N.B. Geschenk als voren.

116. (1602). Koperen legpenning op dezelfde gebeurtenis; bijna gelijk aan den vorige. ( Van Loon I, bl. 567 n .3; Dagniolle n . 3535).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten