Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TUI. B.

1*2. (1632). Zilvere n penning op do herovering van Maastricht. (l'«« Loon II, lil. 2<M>).

X.R Geschenk van den Heer /'. M. Hwlacrls.

183. (1633). Zilveren penning op de inname van Kjjnhcrk. (Van Loon II, ld. 211).

N.B. Geschenk als voren.

184. (1637). Zilveren penning op de herovering van Breda door Prins Frederik Hendrik. (Van Loon II, lil. 238 n°. 1).

N.B. Geschenk als voren.

185. (1637). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Fait Loon II, hl. 238 n'. 2).

N.B. Geschenk als voren.

186. (163!»). Koperen penning op het beteugelen der Duinkerkers door den admiraal Tromp. (Van Loon II, lil. 248).

N.B. Deze penning werd in goud, door de Staten van Holland aan den admiraal Tromp vereerd.

Geschenk als voren.

187. (1639). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon II, bl. 252 n°. 1).

N.B. Geschenk als voren.

188. (1639). Zilveren penning op de overwinning over de Spanjaarden bij IJuins; bijna gelijk aan den vorige. (Van Loon II, ld. 252 ii°. 2).

N.B. Geschenk als voren.

189. (1644). Zilveren penning op de inneming van Sas-vauGcnd. (lraw Loon II, bl. 279).

N.B. Geschenk als voren.

190. (1645). Zilveren penning op de inneming van Hulst. ( Van Loon II, bl. 288 n°. 1).

N.B. Geschenk als voren.

191. (1647). Zilveren penning ter herinnering aan de overwinningen van 1'rins Frederik Hendrik met zinspeling op den aanstaanden vrede van Munster. (Van Loon II, bl. 298).

N.B. Geschenk alsvoren.

Sluiten