Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. 15.

Borstbeeld met randschrift: MAKTEN IIAKI'EllTKEX TltOMI'. IUD: L'ADM: VAX HOLLAND, ZEEL. EN WEST F. Tas.: Gegraveerde voorstelling van een zeeslag met randschrift: „Tromp, driemaal ia dit jaar verlaten is in noot. Sijn ronde goedigheit was oorzaak van sjjn doot, den 10 Augustus 1653." (Hoogst zeldzaam).

N.B. Geschenk van den Heer P. M. Heclaerts.

203. (1653). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. Vz.: Borstbeeld met randschrift: M. HEKPEllTN. TltOMlM. si.mon k. Tz.: NATUS A LA BllIELLE AN. MDLXXXXN. OB.HT AN. MÜCLIIII.

N.B. Geschenk als voren.

204. (1662). Koperen legpenning ter herinnering aan den vrede met Engeland. (Van Loon li, bl. 499). .

205. (1666). Zilveren penning op den vierdaagschen zeeslag, met borstbeeld van deu admiraal Coruelis Tromp. (Van Loon H, bl. 550 n». 2.)

N.B. Geschenk als voren.

206. (1672). Zilveren penning op de verheffing van l'rins Willem NI tot stadhouder. (Van loon lil, bl. 75 n'. 1).

N.B. Geschenk als voren.

207. (1672). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis; lujna gelijk aan den vorige, docli kleiner. (Van Loon IN, bl. 75 n°. 2).

N.IS. Geschenk als voren.

208. (1691). Zilveren penning op liet overlijden van den admiraal Cornelis Tromp. (Van Loon IV, bl. 533). (Zeer zeldzaam).

N.B. Geschenk als voren.

209. (1697). Zilveren penning op den vrede van liijsvvijk, geslagen door de stad Gouda. (Van Loon IV, bl. 190 n°. 1).

N.B. Geschenk als voren.

210. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon IV, bl. 190 li». 2).

N.B. Geschenk als voren.

211. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis; bijna gelijk aan den vorige. (Van Loon IV, bl. 190 n°. 2; Dagnioïh n". 3517).

N.B. Geschenk als voren.

Sluiten