Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YlII. I!.

212. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis; bijna gelijk aan don vorige.

N.B. Geschenk van don lieer /'. M. Hcclaerts.

213. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis; bijna gel jjk aan den vorige.

N.B. Geschenk als voren.

214. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis, (niet borstbeeld van den stadhouder Willem III). ( Van Loon IV, bl. 192 n°. 1).

X.15. Geschenk als voren.

215. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon IV', bl. 192 n°. 3). (Zeldzaam).

N.15. Geschenk als voren.

216. (1697). Koperen penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon IV, bl. 195 n». 2).

X.15. Geschenk als voren.

217. (1697). Koperen penni ng op dezelfde gebeurtenis. \ /..: liet Bourgondische wapen met randschrift: „GECT. I'OVB LE B\KEA\. DES FIN." Tz.: Evenals bij Van Loon IV, bl. 195 n. 3.

X.li. Geschenk als voren.

218. (1697). Koperen penning op dezelfde gebeurtenis (Van l.oon IV, bl. 195 n>». 4).

N.B. Geschenk als voren.

219. (1697). Koperen penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon IV, bl. 195 nu. 5.) (2 ex.).

X.B. Geschenk als voren.

220. (1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (Van Loon IV, bl. 197 n°. 2).

X.15. Geschenk als voren.

221. (1697). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. (Vim Loon IV, bl. 199 n°. 2)

N.li. Geschenk als voren.

222. 1697). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. (I'an Loon IV, bl. 199 n°. 3).

X.15. Geschenk als voren.

Sluiten