Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin. K.

244. (1752). Zilveren penning op dezelfde gebeurtenis. ( IVit, rnn I.oon nn. 310).

X.B. Geschenk van den Heer ƒ'. 3/. Heelarrts.

245. (1820). London penning op het overlijden van Prinses Frederika Sophia Wilhelniina, douairière van Prins Willem V. Vz.: horstbeeld der Prinses, met randschrift: „FB. S. W1EII. PRINC. ARAI'S. GUILL. V. REEG. FOEI). GUBERXAT. VfDlTA". Tz.: Eene graftombe met aan iedere zijde eene vrouwenfiguur met bovenschrift: „DEPEORAT P ATB IA MATREM" en onderschrift „OBIIT I). IX. JUXH MIX'('('XX. A. Bommel (?) f."

X.B. Geschenk als voren.

240. (1837). Zilveren ponning op het overlijden van Frederika liüiiisa Wilhelniina, Koningin der Nederlanden, gel». Prinses van Pruisen, gemalin van Koning Willem I. Vz.: Eene treurende vrouwenfiguur, leunende tegen een grafsteen waarop de letters F. li. W., waartegen het Nederl. wapenschild met randschrift „MVETIS. FLEBILIS. OCCID1T." Tz.: PBIDERKJA LVI8A. "WILHI!LM I X A I\FA i IX A NEEREAXDI.E NATA DIK XVIII NOVEM hl MS MIM'CEXXIV MOKT VA XII OOTOBBIS M D< V<'XXXV11."

X.h. (««'schenk als voren.

247. (1839). Zilveren penning op de opening van den llol-

landschen IJzeren Spoorweg. Vz.: Een 1 nnoticf met randschrift:

„IIOEEANDSCIIE IJ ZE BEN SPOORWEG MAATSCHAPPIJ", en onderschrift: „XX SEPTEMhEK MI)(T('XXXIX. p. van m: ooor. k." Tz.: De wapens van Amsterdam en Haarlem door een lint vereen igd, waaronder: „EERSTE IJZEREN SPOORWEG IX NEDERLAND."

N.li. Geschenk als voren.

248. (1839). Dezelfde penning; afslag in brons.

X.h. Geschenk als voren.

24!). (1843). Zilveren penning op hot overlijden van Koning Willem I. Vz.: horstbeeld van den Koning met randschrift: „GVILI. FRED. REX. ('OM. XASS. ,\i. ti. uk vries jr. f." Op den hals van het borstbeeld: „NATUS HAGAE XXIV AUG. MDOC'LXXU."

X.IJ. Geschenk als voren.

250. (1843). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. Vz.: horstbeeld van den Koning niet randschrift: „GYLIELMl'S I. PER XXVII AXXOS. BEX. XEERLAXDI.E. i. e. wiiuriWRu. v" Tz.: Eene treurende vrouwenfiguur, gezeten bij oen kolom waarop een urn en de woorden „XII DEL'. MDCCCXLIH", een krans in de

Sluiten