Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. li.

rechter- en een omgekeerde fakkel in do linkerhand. Met randschrift: „LONGAQIE. 1'ERl'ETVI. DVCENT. IN. SAECYLA FASTI" en onderschrift: „NATVS. NNIV. AYG: MDOCIjXXII. i. i'. sciioi'bbr«. f."

X.II. Geschenk van den lieer /'. M. Birlticrls.

251. (1845). ltron/.en penning op de oprichting van het ruiterstandbeeld voor l'rins Willem 1 te 's-Gni venhage. Vz.: Afbeelding van het standbeeld niet randschrift „< < l ILIELMO l'RIMO l'RI.N('1 LM ARAUSIONENSIITM" en onderschrift: „ANNO DOMINI MDCCOXXXXW ('tk m: mui wkukkkki: invknit, o. norvet f." Tz.: Borstbeeld van Koning Willem II met randschrift: „WILLEM II KONING DEK NEDERLANDEN".

N.B. Geschenk als voren.

252. (1845). Dezelfde penning als de voorgaande, doch vooren tegenzijde afzonderlijk.

N.li. Geschenk van den Heer G. 1 'au Oortiimtsai.

2511. (1848). Bronzen penning op de oprichting van het standbeeld van l'rins Willem I te 's-Gravenhage. Vz.: Afbeelding van het standbeeld niet randschrift: „OPGERICHT l'E S-G RA \ EN 11 AG E. i. 1'. sciioVHKiiii. f." Tz.: „AAN WILLEM DEN EERSTE, PRINS VAN ORANJE, VADER DES VADERLANDS. IIET DANKBARE VOLK. MIKVCXLVIII."

N.H. Geschenk van den lieer /'. M. Heelarrh*.

254. (184!)). Zilveren penning op het overljjden van Koning Willem II. Vz.: Borstbeeld niet randschrift: „GVL1ÈLMVS II. REN. NEERLANDIvE. TALI PALINVRO. TVTA ('AR1NA. i. i'. sniovnioKii. i'." Tz.: Dezelfde voorstelling als op de keerzijde van n". 250, met randschrift: „PERC\ LSI. I/Y GE NT. GIN ES en onderschrift: „NATVS. VI. DEC. MDC0LXXXXI1. i. f. s."

N.B. Geschenk als voren.

255. (1849). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. Az.: Borstbeeld met randschrift: „WILLEM II, KONING DER NEDERLANDEN. pk vries. f." Tz.: Een gekroonde zuil waaromheen een tropee van vaandels en lauwertakken, benevens de llollandsclie leeuw met randschrift: „BEMIND IN IIET LEVEN, BEWEEND IN IIET GRAF," waan mder „OVERL. XVII MAART M DCCCXLIX."

N.B. Geschenk als voren.

250. (18411). Bronzen penning op dezelfde gebeurtenis. A z.:

Sluiten