Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. C.

DIJK 13 JUNI 1820, OVERLEDEN TE WALFERDAXGE 13 JANUARI 1879." J. P. v. d. Horst en C°.

N.B. Geschenk van den lieer P. M. IWhert*.

C. NEDERLANDSCHE MUNTEN.

1. 1278 munten, geslagen in de Nederlanden van liet jaar 1576 af tot heden, bestaande uit 232 gouden, 780 zilveren en 256 koperen of bronzen exemplaren.

N.H. Geschenk van den Heer Air. /'. Dc.lcth.

Tot dit geschenk behoort nog hot volgende:

o. Het Munt boek van 1'. Aerkade, notaris te A laardinffen vermeerderde editie van 1848;

I). Eene schriftelijke ljjsf of catalogus der aangeboden verzameling van Oud- en Nieuw-Nederlandsche zoomede Oost- en West-Indische munten, opgemaakt volgens boven vermeld Muntboek;

p. Het Tjjdschrift van Munt- en Penningkunde, aanvangende 1893 tot op lieden;

tl. Catalogi van A\ . E. Rjjnbende, assuradeur te Amsterdam en J.

. Stephanik, lid van het Kon. Oudheidk. Genootsch. te Amsterdam.

Vergelijk: Verslag van de Bibliotheek, het Archief en het Museum' in de gemeente Delft over liet jaar 1903.

Deze verzameling bestaat uit de volgende muntstukken, gerangschikt volgens het Muntboek van P. Verkade, in dezer voege:

GELDERLAND.

Gouden.

Vork.nl o.

z. j. Rozenobel met MON ETA. NOVA. AV DVC.

GELRIE COM. Z.; aan de keerzijde tji DE VS.

TRANSFERT. ET. CONSTTTVÏT. REGNA.

z. j. idem, als de voorgaande, doch met een kruis na COM. /.

1587 Dukaat (Nederl.) niet ijr (i o 2

1597 idem met . .

1608 idem

1653 idem ^

1607 Rjjder (Nederl. halve), variant .... 12 3 8

1618 idem idem

1751 Rijder (Nederl.) 13 3 4

G

Sluiten