Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. c.

Koperen.

V orkuilu.

N°. PI. Fig,

1618 Duit 961 178 4

1031) i il e in 962 178 5

(■RUNINUEN.

Houden.

1761 R ij d e r (N o d e r 1.) 0t»4 179 1

„ II ij d c r (N e d o r 1. li a 1 v e) 965 „ 2

Zilveren.

1682 Du kit tou 966 I7!( 3

1674 A chtontwintig : . . 971 180 4

1681 idem met contramerk HOL. . 972 181 1

„ i d e m idem JK . . „ , „

1685 idem 973 „ 2

169'_' i il e m 975 181 4

1681 Schelling (Sta feu-) 977 182 2

1K91 idem „ „ 2

1738 Stuiver 981 183 l

1765 idem „ „ „

Koperen.

1674 Duit 982 183 2

1675 idem „ M „

1676 idem ,, ,, „

1681 idem 983 „ 3

1682 idem „ . „

1684 idem „ *, „

1692 idem - .. *

1770 idem 984 ,, 4

1771 idem „ „ „

1770 idem 985 „ 5

1771 idem v „ „

1772 idem „ v „

Stad O rollingen.

Zilveren.

1690 Achtentwintig, gewaarmerkt met HOL. 988 184 3

1692 idem idem „ „

Sluiten