Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verkade. N°. PI. Fig.

1H18 Dukaat I04<i ISMi 1

1 JSlO idem „ „ „

1820 idem „ „ „

1822 idem „ „ „

182") idem

1828 i d e'm „ „ „

1831 idem „ „ „

1835 idem „ „ „

1823 Tiengulden 1047 l!)li 2

1824 idem „ „ „

1825 idem

1830 idem „ „ „

1840 idem „ „ „

N.li. Jiij de Wet van 22 December 1825 (Stsbl.

no. 80) zijn ingevoerd gouden standpenningen van 5 gulden.

1826 V ij f g u 1 d e n 1048 l!)(i :$

1S27 idem „ „ „

» idem „ „ „

Zilveren.

181(i Rijksdaalder 104!) 1!)(! 4

1840 idem 10(>7« 221

1824 Driegulden 1050 1!(7 1

1830 idem „ „ „

1832 idem „ „ „

1820 Gulden 1051 „ 2

1821 idem „

1824 idem „ „ n

1820 idem „ „ „

1832 idem

1837 idem v „

1840 idem „ „ „

X. II. Hij de Wet van 22 Maart 1839 (Stsbl. no. <i)

zijn de stukken van 1 en 3 gulden afgeschaft en vervangen door nieuwe guldenstukken en rijksdaalders.

1818 dulden (halve) 1052 1!)7 3

181!) idem „ „ n

1822 idem „ „ „

182!) idem

1830 idem

Sluiten