Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

DE OORSPRONG VAN DEN SOCIALEN ZIN.

a. Bij dieren.

Kiemen van socialen zin — instinkten en gevoelens — die zich bij hoogere organisaties tot een sociaal bewustzijn ontwikkelen, hebben hare wortels in de onderste lagen van de soort. Verschillende diersoorten hebben neiging tot gezelligheid en men veroorlove ons derhalve aan de natuurwetenschappelijke litteratuur eenige feiten te ontleenen, die we gebruiken kunnen voor de verklaring van den oorsprong en de ontwikkeling van den socialen zin bij het kind.

Volgens de rangschikking van Ribot (8) kan men vier hoofdvormen van aaneensluitingen onder dieren onderscheiden :

1°. Die, bij welke de voeding en de instandhouding de basis van den socialen band vormt — zooals bij de hydropolypen, bij welke het sociale instinct zich vertoont in zijn laagsten vorm, bij het zoeken naar voedsel, bij verdediging en aanval.

2°. Die, welke gebaseerd zijn op de voortplanting —

Sluiten