Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huiselijke vereenigingen en familiën — die de oerbeginselen van sympathische en altruïstische gevoelens vertoonen.

3°. Die, welke onafhankelijk van het geslacht berusten op het zich tot elkaar aangetrokken gevoelen van gelijk-, soortige wezens, en waar zich voor het eerst in den vorm van gemeenschappelijk handelen werkelijk sociale neigingen vertoonen. Deze verbindingen kunnen optreden als toevallige en losse — zooals bij den trek van vogels en insecten — of als vastere, die vrijwillig gevormd en in stand gehouden worden om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Darwin maakt de opmerking dat de sociale instincten een dier er toe brengen behagen te scheppen in het samenzijn met zijne medeschepsels, voor deze een zekere mate van sympathie te gevoelen en hun allerlei diensten te bewijzen (1).

Tot deze diensten rekent hij waarschuwende kreten bij naderend gevaar en geeft als voorbeelden daarvan het luide stampen der konijnen, schapen en geiten en het harde geschreeuw van op post geplaatste vogels, zeehonden en apen. Zeer dikwijls helpen de dieren elkaar om het jeuken tegen te gaan, zooals de apen, die elkaar de huid afvlooien. Andere gezellig levende dieren zijn gewoon elkaar te verdedigen, zooals de mannetjes van eenige herkauwende dieren, die als er gevaar dreigt, voor het front komen en de kudde beschermen met hunne horens.

4°. Die, welke een vaste en volslagen ontwikkelde organisatie hebben met verdeeling van den arbeid, solidariteit, stabiliteit en continuiteit over verschillende generaties, zooals bij de bijen, wespen en bevers.

Een onderzoek van de sociale neiging der dieren toont aan, dat vele elementen van het sociale bewustzijn van den mensch klaarblijkelijk afgeleid zijn. Herbert Spencer geldt als

Sluiten