Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. Ten eerste leeren ze het kind denken en zich een oordeel vormen omtrent zichzelf.

2°. De onderwijzer verkrijgt door deze kleine autobiographiën een duidelijk en helder beeld van de voorstellingen der kinderen, die hij onder zijne hoede heeft en een houvast voor een stevigen opbouw der zielkundige theorie en der opvoedkundige praktijk. (6)

We wenschen de gevolgtrekkingen uit deze studiën meer beschouwd te zien als een proeve dan als vaststaande resultaten en de schrijver is het geheel eens met Prof. Baldwin, waar deze zegt: „Eenerzijds is de eenige weg om te komen tot een stevige, op menschelijk behoeven en begeeren gevestigde basis voor de theorie eerst een beschrijvende en genetische psychologie van het begeeren onder een sociaal gezichtspunt uit te werken, anderzijds is een geduldig opsporen van de voorwaarden der sociale omgeving, waarin het kind en het menschelijk geslacht geleefd hebben, en die zij in hun groei weerspiegelen de eenige weg om tot een daarmee overeenkomend psychologisch inzicht te komen van het ontstaan en de ontwikkeling van het begeeren onder een sociaal gezichtspunt. (2)

BIBLIOGRAPHIE.

a. 1. Darwin, Ch., The descent of man, and selection in relation to sex. London 1871.

2. Espinas, A., Des sociétés animales. Paris 1878.

3. Groos, K., Die Spiele der Tiere. Jena 1896.

4. Hudson, W. N., The naturalist in the La Plata. New-York 1895.

5. Morgan, C. L., Animal Life and intelligence. Boston 1891.

6. » > » An introduction to comparative psychology.

London 1896.

7. » » > Habit and instinct. London 1896.

Sluiten