Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

DE INVLOED DER SOCIALE OMGEVING.

a. Makkers.

Ten einde zekerheid te verkrijgen omtrent de sociale elementen, die van invloed zijn op het ontstaan van genegenheid of tegenzin bij kinderen, werd hun de volgende vraag voorgelegd: „Welk soort van kameraadjes (chum) hebt ge het liefst?" Deze vraag werd gericht tot 2336 schoolkinderen uit Massachusets — 1068 jongens en 1268 meisjes — op den leeftijd van tusschen zeven tot zestien jaar. Het doel van het onderzoek was, enkele der elementen, waarop de sociale zin der kinderen berust, te bepalen en een duidelijk inzicht te krijgen in de invloeden, die werkzaam zijn bij het opwekken van liefde voor of tegenzin in makkers en speelkameraden. De lijst der karaktertrekken was tegen alle verwachting in noch zeer groot, noch zeer verscheiden en in de meeste gevallen slaagden de kinderen er in van de hun voor den geest zwevende idealen met opmerkelijke duidelijkheid rekenschap te geven. De schriftelijke antwoorden werden naar de volgende rubrieken ter vergelyking samengevat: Leef-

Sluiten