Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen een' vriend te bezitten, die de karaktereigenschappen heeft, welke het kind zelf het liefst zou hebben en waarvan het tot zijn verdriet ten eenenmale verstoken is. Deze tweestrijd duidt een meisje van 13 jaar zeer treffend aan in de woorden:

„Ik kan niet zeggen hoe de vriendin precies moet zijn, die ik gaarne zou willen hebben, want ik houd van twee soorten van vriendinnen. Ik heb er gaarne eene, waar ik heen kan gaan en bij wie ik alles vergeet, waaraan ik niet graag denk. Ik meen een meisje, dat nooit ernstig is. Maar ik zou er ook gaarne eene hebben, die precies het tegenovergestelde is, die ernstig is en mij kan helpen. Dat zou mij passen naar de twee zijden van mijn gemoedsstemming."

En verschillende kinderen noemen uitdrukkelijk bepaalde personen, die ze het liefst tot vrienden zouden hebben, omdat ze anders zijn dan zijzelf — menschen, die dat zijn wat zijzelf niet zijn, maar graag zouden willen wezen — een tweede soort Zelf, dat het jeugdig gemoed in de periode van het vragen en den twijfel voor den geest schijnt te zweven.

b. Beroepskeuze.

Uitgaande van de overtuiging, dat de kwestie van de beroepskeuze eene is van verstrekkende beteekenis voor de psychologie van het kind legde men 1755 schoolkinderen in Massachussets van 8 tot 16-jarigen leeftijd de volgende vragen voor ter schriftelijke beantwoording:

„Deel mede wat gij wilt worden als ge groot zijt en waarom?"

Bij dit onderzoek vleide men zich met de hoop daar-

Sluiten