Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen of met andere woorden alleen in het licht te stellen hoeveel kinderen zulke vereenigingen oprichten en voor welke zij zich bepaald interesseeren. Een uitgebreider en nauwkeuriger onderzoek dezer organisaties, gebaseerd op een groot aantal aanteekeningen, behouden we ons voor later voor. Het eindkapitel zal gewijd zijn aan een beschrijving en bespreking van de verschillende vereenigingen, die volwassenen voor kinderen opgericht hebben zooals bijv.: de „bands of mercy", de „loyal temperance legions" enz. De stof werd zeer gemakkelijk gevonden. Den kinderen werd bevolen in een opstel te vertellen van een of andere club of vereeniging, waarvan zij lid waren en die door hen zelf, zonder hulp van volwassenen opgericht was. De onderwijzers werden verzocht de kinderen niet te helpen of hun iets te verklaren, hen niet op de een of andere gedachte te brengen of invloed op hun werk uit te oefenen. Het opstel werd in alle klassen op denzelfden tijd opgegeven en wel, ten einde iedere voorafgaande onderlinge bespreking door de kinderen uit te sluiten, onverwacht. Uit vijf Amerikaansche steden werden antwoorden bijeengebracht uit Manchester, Chicopee, West-Springüeld, Stockton en Santa-Rosa. Zooals men ziet zijn de beide uiterste gedeelten van Amerika vertegenwoordigd, Nieuw-Engeland en de staten aan den Stillen Oceaan en verder zuiver landelijke streken of hoofdsteden vermeden. Aan 2906 kinderen werd deze vraag voorgelegd. Van de antwoorden konden 398 niet gebruikt worden omdat het een of ander der bijzonderheden ontbrak, meestal de opgave van leeftijd.

Van de overige 2508 bevatten 810 of 32 °/0 de mededeeling, dat de kinderen op dit gebied geene ervaring hadden, ofschoon een groote meerderheid zich bereidwillig

Sluiten