Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bleek veel geringer te zijn dan men zich voorgesteld had. De curve wijst aan dat in de 10 levensjaren, die deze onderzoeking omvat, deze soort van gezelschappen een tamelijk bestendige factor blijft en dat merkwaardigerwijze het vrouwelijk element belangrijk de overhand heeft.

2. Op roof en buit uitgaande vereenigingen.

De lust tot zwerven en bouwen, de instinkten van uithuizigheid, vinden in deze hunne uiting. Ze omvatten rooversbenden, jacht- en vischclubs, legers, georganiseerde benden van vechters uit verschillende districten, scholen of stadswijken; verder vereenigingen tot het bouwen van huizen, forten enz. De georganiseerde spelen reken ik tot een andere soort. De roof- en buit vereeniging is de typische organisatie van den kleinen jongen. Vanaf hun 12de jaar brengen de knapen hunne belangstelling in deze losse vereenigingen over op athletische clubs, die een vasteren vorm hebben. Deze vorm van vereeniging leidt dikwijls tot ontaarding. Berichten over benden van jongens, die zich vergrijpen aan vreemd eigendom en op plundering uitgaan, behooren in onze couranten niet tot de zeldzaamheden. Een andere dikwijls voorkomende vorm is de organisatie van vrijwillige landweersoldaatjes, hoewel vroeger meer dan thans. Een blik op onze tabel toont dat deze roof- en buitclubs na korten tijd hunne bekoring voor de jongens verloren hebben.

3. Gezellige vereenigingen. Deze zijn het onmiddellijke product van de sociale neiging. In vele gevallen verklaren hare oprichters openhartig, dat het eenig doel der oprichting was een voorwendsel te hebben voor gezellige bijeenkomsten. Vooral meisjes hebben veel op met dit soort vereenigingsleven, hare verhouding tot de jongens is 5:1. Gezellige vereenigingen zijn een tamelijk bestendig

Sluiten