Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

HET SOCIALE NUT VAN HET SPEL.

a. Speelgoed.

De voorstanders der kindertuinen hebben sinds lang nadrukkelijk gewezen op de paedagogische waarde van het speelgoed; want, zooals Fröbel in zijne „Mutter-und Koselieder" aantoont, weerspiegelt zich het heelal in het spel van het kind en terwijl het „het leven speelt" groeit het onbewust in een begrijpen van de waarheid, de waarde en het doel van het leven in. De ervaringen op sociaal gebied, die het kind bijgebracht worden door zijn speelgoed, strekken zich uit over een grooten kring en zijn van vérstrekkend nut. Men aanschouwe, zooals Seguin ze ons beschrijft, de innige vreugde en dankbaarheid van het kind op het zien van een stuk blinkend speelgoed en dan zal men inzien, hoe dat in het kind het gevoel van eigendom wekt. „Het vat het begrip van den eigendom niet maar het voelt de beteekenis ervan, terwijl het het speelgoed opneemt — een gevoel dat het nooit heeft verbonden met zijne kleederen; behoort hem echter het voorwerp dan tooit het het ook met alle eigenschappen van een

Sluiten