Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en treedt bij de knapen, bij wie ze echter slechts in geringe mate voorkomt, het levendigst tusschen het 7do en het llde jaar op. Poppenmeubels en speelgoed voor poppen nemen de tweede plaats in deze groep in. Nog niet 1/3% der jongens, daarentegen 51% der meisjes spreken er van. Voertuigen van allerlei soort — sleden, wagen, spoorwegen — nemen met 30% der jongens en 10% der meisjes den derden rang in, en kookgerei den vierden met nog geen % % der jongens en 30 % der meisjes. Onder de andere soorten van speelgoed, die tot de groep der nabootsing behooren, vinden we dieren, gereedschap, huizen, schepen en soldaten.

De tweede groep — wedijver en zucht naar succes — omvat balspel, tollen, knikkers, vliegers, damspel, hoepelen, kaarten en schaatsenrijden; tot deze behooren 29% delen 11 % der meisjes. Het balspel is het lievelingsspel, het wordt opgegeven door 53 % der jongens en 20 % der meisjes.

Het wordt het meest genoemd door dertienjarigen. Tollen komen in de tweede plaats en zijn het lievelingsspel van 46 % der knapen en 15 % der meisjes. Knikkers staan op den derden rang met 33 % der jongens en 4 % der meisjes. De geest van wedijveren, van wagen, van mededingen schijnt, naar deze onderzoekingen te oordeelen, het meest de knapen te bezielen.

De derde groep omvat die soorten van speelgoed, die het genoegen in spektakel bevredigen en hiertoe behooren 9% der jongens en 2 % der meisjes. De dwarsfluit, de waldhoren en andere blaasinstrumenten staan bovenaan met 17o/0 der jongens en 6% der meisjes; vuurwerk en vuurwapenen volgen met 21 % der knapen en minder dan V3% der meisjes. Piano, draaiorgels en andere muziek-

Sluiten