Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, welke psychische eigenschappen men haar toeschrijft, hare voeding en de wijze waarop men hare maaltijden voordient, het toilet, de hygiëne, den slaap der poppen, poppenfamilies, -scholen, -gezelschappen,-bruiloften, ziekte, dood, begrafenis en opstanding der poppen. Zooals de schrijvers opmerken is er misschien niets, dat zoo geschikt is, den onderzoeker op het gebied van het kinderlijk leven een diepen blik te doen slaan in de ziel van het kind als een naar alle zijden ontwikkeld poppenspel.

Hierbij komen, zoo duidelijk mogelijk, allerlei dingen aan het licht, die het kinderlijk instinkt anders poogt te verbergen. De pop is bang voor spoken, voor den bliksem of wordt zich plotseling bewust van hare sekse, even als het kind zelf krijgt de pop ransel, omdat ze niet op de plaats ligt, waar ze behoort of omdat ze niet netjes is en dan blijkt daaruit het toenemend besef van het kind van de waarde van orde en netheid. De kleine geheimpjes, die de pop toegefluisterd worden, zijn dikwijls intiemer en heiliger dan wat een menschelijk wezen toevertrouwd wordt. Aan de pop worden de zaken medegedeeld, die het kind zelf het best kent en waarin het het meeste belang stelt. De zedelijke begrippen van het kleine moedertje kan men het best afleiden uit de straffen en belooningen, die aan de pop ten deel vallen. De begrafenissen, bruiloften, het schooltjespelen, de partijtjes, die met de pop op het getouw gezet worden, zijn een nabootsing van hetgeen op het kind den diepsten indruk heeft gemaakt. Haar lievelingskost is die van de pop. De verschillende stemmingen, de idealen over leven, kleeding enz, vertoonen zich het duidelijkst en ongedwongenst in het poppenspel.

Voordat het verstand begint te werken is het speelgoed het gezondste en krachtigste middel voor de ontwikkeling

Sluiten