Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len 1/2 °/0. Verschillende spelen (niet geklassificeerd) 14 °/0.

Alle spelen, waarbij ballen gebruikt worden, zijn in de rubriek „balspelen" opgenomen. Deze groep omvat 32 °/0 aller spelen en 65% der jongens en 35 °/0 der meisjes verklaarden zich ervoor. „Base-ball" is het lievelingsspel, 70°/0 der knapen dweepen er mee en hun hartstocht er voor bereikt zijn hoogtepunt als ze elf of twaalf jaar zijn. Voetbal is het geliefkoosde spel voor 32 °/0 der jongens, maar het heeft weinig aanhangers onder de jongere kinderen en wordt het liefst op veertienjarigen leeftijd gespeeld. Ook het handbal- en korfbalspel (handball, basketball), vinden aanhangers onder de jongens. Croquet is het lievelingsspel van 20 °/0 der jongens en 44 °/0 der meisjes. Bij beide geslachten bereikt het het toppunt der gewildheid tusschen elf en dertien jaar. Knikkeren wordt als het liefste spel door 28 °/0 der jongens en 4 °/0 der meisjes aangegeven. Na het 13de jaar houdt de liefhebberij voor dit spel op. Tot de overige minder dikwijls genoemde balspelen behoort „duck on the rock" en „tennis" bij jongens en „boonenzak" *) en tennis bij de meisjes.

Vangspelen, bij welke het element van kracht en lichamelijke inspanning op den voorgrond treedt, maken 31 °/0 der lievelingsspelen uit. „Verstoppertje" is het spel van 40°/0 der jongens en 60 °/0 der meisjes. Het wordt vaker gekozen dan eenig ander spel en bereikt bij de knapen zijn hoogtepunt met 12, bij de meisjes met 13 jaren. „Krijgertje" volgt dan. Het wordt door 33 °/0 der knapen en 50 °/0 der meisjes genoemd en „blindeman" staat op den derden rang met 5 °/0 der jongens en 12 °/0 der meisjes. Verschillende spelen dezer groep worden ook

i) Boonenzak. Een dikke 5-6 duim lange zak, gedeeltelijk met gedroogde boonen gevuld, wordt door het eene kind het andere toegeworpen enz.

4

Sluiten