Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstanden en wiskundige raadsels als hulpmiddelen bij de rekenkunde.

Op den 6°. Spelen in het zand, aanleggen van landwegen en holen, bouwen van zeilbootjes, verder spelen als „volgt den hoofdman" („follow the leader"), wegens hunne paedagogische waarde voor het onderwijs in de aardrijkskunde.

Op den 7°. Levende beelden uit de geschiedenis, litteratuurwhist en tooneeluitvoeringen als occasioneele hulp bij het letterkundig en historisch onderwijs.

Op den 8°. Eindelijk een lange reeks van spelen, die vooral de lichaamsontwikkeling ten doel hebben — balwerpen tot ontwikkeling van armen en handen, vederspelen (een veer wordt in de lucht zwevend gehouden), Squat-tag. (to squat = neerhurken.) Een krijgertjespel, waarbij de gegrepene snel neerhurkt om den slag te ontwijken en wedloop ter ontwikkeling van de borst, Sneeuwgevechten en de London-bridge (tug of war)x) ter ontwikkeling van de rug-, borst en onderlijfsspieren en Crosstag, (wie vlug genoeg de voeten, handen of vingers kruist, ontgaat den slag), ter oefening der extremiteiten.

Aan eenige dezer spelen nemen alle kinderen deel. Zulke worden gespeeld bij frisch weer. Bij andere spelen doen slechts twee of drie gelijktijdig mede, dat zijn de spelen voor warme dagen. Een derde soort spelen worden met werktuigen gespeeld en dat geschiedt meestal in school. Tot de resultaten, die deze scholen bereikt hebben, sedert deze spelen definitief in het schoolprogram opgenomen werden, rekenen wij:

lo. grootere vaardigheid in het spreken bij de jongere kinderen,

') De „London-Bridge", spel, waarby twee rijen van jongens vijandig tegenover elkaar staan. De knapen van elke rij houden eikaars handen vast en de eene rij tracht voortdurend door de andere heen te breken.

Sluiten