Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gates grooten dank verschuldigd ben voor hetgeen zij tot dit gedeelte van mijn onderzoek over de ontwikkeling van het sociale bewustzijn der kinderen bijgedragen heeft.

Terwijl ik eerst de lievelingsliederen of de liederen van de eerste keus uit mijne lijst van honderden liederen onder handen nam, heb ik ze onder de volgende rubrieken gerangschikt:

1. Gezellige liederen; deze omvatten: volksliederen, huiselijke liederen, negergezangen, school- en minneliedjes.

2. Godsdienstige liederen; deze omvatten kerkgezangen, zondagsschool- en kerstliederen.

3. Nationale liederen; deze omvatten patriottische liederen en krijgsgezangen.

4. Straatliedjes en 5, liederen van verschillenden inhoud, tot welke aria's uit opera's, zeeliederen en andere door de kinderen slechts zelden genoemde vormen van muzikale compositie behooren. Van de 2000 ondervraagde kinderen hebben slechts 4 in het geheel geene keus gedaan; twee knapen lieten het na omdat ze niet zingen konden en geen lievelingslied hadden en twee meisjes wisten onder de vele liederen, die ze mooi vonden, geen bepaalde keus te doen.

Onder de gezellige liederen zijn de beide grootste onderafdeelingen: huis- en schoolliedjes. De huisliedjes der zevenjarigen zijn baker- en kinderliedjes. 22 °/0 der meisjes en 12°/0 der jongens van 7 jaar kozen ze; het maximum der keuze van huisliederen werd met het elfde jaar bereikt, op dien leeftijd verklaarden zich 18 °0 der meisjes en 15 °/0 der jongens ervoor. „ Home, sweet home" wordt onder de huisliederen het meest gekozen; schoolliederen beginnen met 43 °/0 van beide geslachten in het

Sluiten