Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen bij beide geslachten vaak voor. Zij worden voor het eerst opgegeven door kinderen van 7 jaar met 13°/o der meisjes en 18 °/o der jongens. Het maximum bij meisjes wordt op het 12de jaar bereikt met 29 °/o en dat der jongens met 40°/o tusschen het 9de en het llde jaar. Alles bijeengenomen kiezen 20 °/o der meisjes en 35 °/o der jongens nationale liederen, „America" is het gewildste, het wordt door 14 °/o der meisjes en 20 °/o der jongens opgegeven. Dan komt „The Starspangled Banner" en ook dikwijls de „Marseillaise". Onder de krijgsliederen nemen „Jankee Doodle" en „Marching through Georgia" de eerste plaats in.

Straatliedjes worden voor het eerst genoemd door 7-jarige meisjes met 3 °/o, bereiken hun hoogtepunt bij de 14-jarigen met 16 °/o en dalen bij de zestien-jarigen tot 4 °/o. Bij de jongens beginnen ze met 7 jaar met 5 °/0, bereiken bij de 12-, 13- en 14-jarigen 14 °/o, bij de 15-jarigen 18% en dalen bij de 16-jarigen tot 7%. Gemiddeld vertoonen de knapen een sterkere voorliefde voor straatliederen dan de meisjes.

Tot de „gemengde liederen" werden alle liederen, die niet tot de bovengenoemde 4 rubrieken behooren, gerekend. Opera-muziek en zeeliederen staan bovenaan. De het vaakst gekozen opera's waren: „Wilhelm Teil", „Robin Hood" en „Jack and the Beanstalk"; „Anchored" was het lievelingslied onder dezulken, die de zee tot onderwerp hadden.

Aan de kinderen werd ook gevraagd waarom zij aan sommige liederen de voorkeur gaven. 19 °/0 der meisjes zeiden, omdat ze lief of mooi waren, 20 °/0 omdat ze van de muziek of de melodie hielden, 15 °/0 wijl ze sommige voorstellingen bij haar wakker riepen; 11 °/0 omdat de

Sluiten