Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen voor onder de redenen. Een knaap van 12 jaar schrijft: „Ik hoor het liefst het lied van de pansies (veldviooltjes) omdat ik den reuk dezer bloemen lekker vind en ik ze altijd meen te ruiken als dit lied gezongen wordt." Sommige kinderen houden van rivierliederen omdat ze het pleizierig vinden stroomend water te zien. Ook historische associaties nemen een belangrijke plaats in onder de redenen, die leiden tot voorliefde voor het een of andere lied. Zooals Chorley opmerkt denkt niemand bij het zingen van: „Ein feste Burg" of de „Marseillaise" er aan dat hij een psalmmelodie of een marsch hoort, maar gaan zijne gedachten onmiddellijk terug tot Luther en de Fransche revolutie. John Burroughs, de beste Amerikaansche kenner van het vogelleven, zegt dat de voorliefde voor vogelliederen geheel op associatie berust; dat het kleine liedje van den eersten vink in de lente of de roep van den eersten veldleeuwerik muzikaal voor ons geene beteekenis zouden hebben, als we met deze tonen niet zekere voorstellingen verbonden. (3)

De gevolgtrekkingen, die bij wijze van proeve uit deze onderzoeking te maken zijn, kunnen we in het kort aldus samenvatten:

1. Sociale overwegingen en sociale invloeden zijn dikwijls doorslaggevend bij de keuze van lievelingsliederen der kinderen.

2. De grootste belangstelling bij kinderen vinden de nationale (patriottische) liederen. Deze belangstelling neemt met de jaren toe en is bij de jongens steeds levendiger dan bij de meisjes.

3. De belangstelling in godsdienstige muziek klimt met de jaren en is bij de meisjes steeds sterker dan bij de jongens.

Sluiten