Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. De belangstelling in huis- en schoolliederen, die bij de meisjes steeds sterker is dan bij de jongens, vermindert met de jaren.

5. Het genoegen in de melodie, de liefde voor rythmus, is een zeer belangrijke factor voor de keuze der kinderen op muzikaal gebied.

6. Volksliederen maken een diepen indruk op jonge kinderen en het ware wenschelijk hun een grootere plaats in te ruimen bij het muziekonderwijs in lagere scholen.

b. Geschiedenis.

Waarop berust het geloof van het kind aan een historisch feit en waarin bestaat de invloed, dien het geschiedenisonderwijs in sociaal opzicht uitoefent?

Ten einde tot zekerheid te komen omtrent deze vragen, werd een proef genomen met 2666 schoolkinderen uit Massachusetts van 8 tot 16 jaar. Als proefvraag stelde Prof. Mary Sheldon Barnes (2) van de Stanford-universiteit het volgende voor: „Deel mede, waarom gij gelooft dat er eens een man geleefd heeft, die George Washington heette?"

17°/o van alle gevraagde kinderen grondden hun geloof op hoorenzeggen — iemand had hun verteld dat George Washington geleefd had en daarom geloofden zij het. Vooral kleine kinderen gaven deze reden op, met toenemenden leeftijd werd zij zeldzamer. De vertelling uit de kinderkamer staat ongetwijfeld in nauw verband met de vroegste begrippen der kinderen omtrent geschiedenis en vormt den grondslag der meeste antwoorden over het hoorenzeggen. Onder de personen, waarop zij zich beroepen, staat de moeder bovenaan bij 55 °/o van hen, die een

Sluiten