Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

DE EIGENDOMSGEVOELENS ONDER EEN SOCIAAL GEZICHTSPUNT.

a. Geldzin en Spaarzaamheid.

De geldzin ^an het kind is, evenals die van den primitieven mensch, zwak en nog in wording. Om dezen kiem, die zich in den oertijd begint te vertoonen te ontwikkelen en om het menschelijk brein voor te bereiden op zijn controleerenden invloed was, zooals Morgan (3) opmerkt, de daarop volgende periode der barbaarschheid noodig. Om de denkbeelden en gevoelens ten opzichte van het geld en tevens de sterkte van den geldzin bij het jonge kind te leeren kennen werd aan 2012 kinderen de volgende vraag voorgelegd: „Als ge maandelijks een geregeld zakgeld kreegt van 50 ets. (Amer. cent = f 0,025 van ons geld) en daarmede kondt doen wat ge woudt, wat zoudt ge er dan mede doen?"

Van 922 jongens en 1090 meisjes kwamen antwoorden

in. De volgende tabel geeft het percentage van de kinderen,

die het zakgeld wilden sparen. Op den leeftijd van 7 jaar,

knapen 43%, meisjes 36°/0; met 8 jaar jongens 45 °/0,

6

Sluiten