Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14de jaar. De vierde groep omvat diegenen, die wilden sparen om anderen pleizier te doen — door verjaardagsen Kerstgeschenken.

Slechts 4 % der jongens en 7 % der meisjes zijn van deze richting. Bij dit onderzoek evenals bij alle andere, die het sociale bewustzijn der kinderen behandelen, zijn de meisjes in de meerderheid, waar het geldt uiting te geven aan altruïstische tendenzen. Hetzelfde feit treedt duidelijk in het licht bij de vijfde groep, die dezulken omvat, die boeken of prenten wenschen te koopen. Zij telt 3 % der jongens 7 % der meisjes en veraanschouwelijkt tot op zekere hoogte de onmiddellijke intellectueele en aesthetische wenschen der meer dan 2000 gevraagde kinderen. De philantropen vormen de zesde groep met 2 % der jongens en 3V2% der meisjes. Hun spaarpenningen zijn bestemd voor de armen, de kerk, de zendelingen.

Daar ik gaarne wilde weten welke uitwerking een groote som in vergelijking met een kleine, op schoolkinderen zou hebben, legde ik behalve de bovengenoemde aan de jongens en meisjes van 11 jaar nog de volgende vraag voor:

„Als ge eens duizend dollar kondt besteden zooals ge wilt, wat zoudt ge dan doen?" Terwijl slechts 71% der jongens van dien leeftijd het zakgeld van 50 ct. per maand zouden willen sparen, zeiden 98 % dat ze de duizend dollar zouden bewaren. Het contrast was bij de meisjes minder groot, maar toch nog groot genoeg om aan te toonen, dat hun die groote som meer de moeite van het sparen waard leek. 58 % der meisjes van 11 jaar wilden 50 ct. per maand sparen en 72% zouden 1000 dollar onaangeroerd laten liggen.

Ten antwoord op een vragenlijst kreeg ik van 102

Sluiten