Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedurende zijnen omgang met de jongens merkte Mr. George als voornamelijk in het oogvallend sociale karaktereigenaardigheden op:

1°. Het levendig gevoel voor rechtvaardigheid, dat zij aan den dag legden in alle zaken, die gedrag en tucht betroffen.

2°. De buitengewone geschiktheid, die zij hadden elkaar te controleeren.

3°. Hunne uitstekende raadgevingen, waar het het toezicht en de contróle over de knapen betrof.

Dit inzicht leidde hem in den zomer van 1895 er toe zijn eigen farm uit te breiden en de knapen in een republiek, een burgerlijke en industriëele maatschappij te organiseeren met een congres, met een civiel en crimineel gerechtshof, met politie en een uitvoerende macht, met een militaire organisatie en een gevangenis, met eigen papieren geld en alles wat voor den handel noodig is. Mr. George is de zelfgekozen president der Republiek en heeft zich het recht van veto voorbehouden, maar maakt er slechts zelden gebruik van. De verantwoordelijkheid voor de regeering rust op deze knapen uit de armenwijken. De constitutie der Vereenigde Staten en de wetten van den Staat New-York dienen als voorbeeld voor de republiek, maar het wetgevend lichaam geeft wetten, al naar ze noodig zijn en laat die toepassen door eigen uitvoerende en juristische ambtenaren. Het congres vergadert slechts gedurende een week en wordt evenals in de middeleeuwsche Europeesche steden door de gilden gekozen.

Er zijn 6 industriëele klassen — landbouw, tuinbouw, schrijnwerkerij, koken, modemaken en naaien, en ieder van deze zendt hare vertegenwoordigers naar het parlement, De knapen blijven van iederen zomer twee maanden op

Sluiten