Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de farm en het betalen van eigen onderhoud, zoowel als de zelfregeering behooren tot de kenmerken der republiek in economisch opzicht. Wanneer een jongen op de farm aankomt, wordt hem werk aangewezen in een der zes werkklassen en al naar bekwaamheden en vlijt wordt hij met het geld der republiek betaald. Van zijne spaarpenningen moet hij eten en logies betalen. Iets meer dan de helft van den dag is gewijd aan arbeid; de rest is bestemd voor studie en uitspanning. Hier hebben we nu een proeve voor ons op het gebied der sociale ontwikkeling, van zeer hooge, paedagogische waarde. De beweging is nog te nieuw om ze naar hare resultaten te beoordeelen, maar het principe, zelfhulp en zelfregeering - het krachtiger naar buiten treden van het individu als gevolg van de sociale invloeden der omgeving, is gezond en lofwaardig.

BIBLIOGRAPHIE.

1. Commons, J. R., The junior Republic. American Journal of Sociologv.

Chicago. Nov. 1897 and Dec. 1898. Vol. III.

2. Köhler, A., Children's sense of inoney. Studies in education. Stanford

university 1896/97.

3. Morgan, L. H., Ancient Society. London 1877.

4. Pestalozzi, H., Lienliard und Gertrud. Leipzig 1893.

5. ScHALLENBERGER, M. E., Children's rights as seen by themselves.

Pedagogical Seminary. Worcester Oct. 1894. Vol. III.

6. Shaw, A., Vacation camps and boys' republics. Review of reviews.

New-York, May 1896.

7. Sisson, G., Who has the best right? Studies in education. Stanford

university 1896/97.

8. Spencer, H., The rights of children and the true principles of

family-government. New-York 1879.

9. Thiry, I. H., School saving banks in the United States. New-York 1890. 10. WigüIN, K. D., Children's rights. Boston 1892.

Sluiten