Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leeftijd: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Totaal.

Ze hadden (Jongens 25 40 80 94 106 112 124 93 63 25 762 het moeten j Meisjes 26 76 110 111 128 143 136 102 42 11 885 zeggen. ( Samen. 51 116 190 205 234 255 260 195 105 36 1647

Ze hadden/Jongens 20 16 64 58 88 115 140 118 91 45 755 moeten* 1 Meisjes 14 34 36 44 80 96 115 95 38 11 563 zeggen. ( Samen 34 50 100 102 168 211 255 213 129 56 1318

Zooals men ziet, zouden 55 °/0 der kinderen het gezegd hebben, 45°/0 niet. Bij de jongens overtrof het aantal van hen, die het gezegd zouden hebben dat der anderen slechts met 8, terwijl 61 °/0 der meisjes het kind verklapt zouden hebben, zoodat onder de meisjes een sterkere neiging schijnt te bestaan de schuldige aan te geven. De volgende lijst van procenten naar den leeftijd is niet minder welsprekend:

Leeftijd: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jongens 56 68 57 66 55 49 47 44 40 36 Meisjes 65 70 74 71 61 59 54 52 52 50

De jongere kinderen hellen er eerder toe over te klikken dan de oudere. Bij die van zevenjarigen leeftijd waren er 56 °/0 die het wilden verklappen, van de 16-jarigen slechts 36 °/0.

50 °/0 van de 16-jarige meisjes zouden den overtreder aangegeven hebben, van de 7-jarige 65°/0 en van de negenjarige 74%.

Eenige kinderen vatten de zaak op van een zuiver persoonlijk standpunt, andere van dat van den onderwijzer, weer andere van dat van het kind. Degenen, die de vraag van het standpunt van hun eigen ik beschouwen, geven drie algemeene redenen op waarom zij het gezegd zouden hebben:

1. Waarheidsliefde; niets zeggen als men gevraagd wordt is liegen, niet met het woord maar door de daad. 24 °/0 der

Sluiten