Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat zij ook niet gaarne zouden willen, dat men hen verried en de meeste dezer kinderen halen den „gulden regel" aan.

2. Klikken is gemeen. 23l/2°/o der jongens en 18 /0der meisjes zouden niets hebben gezegd, omdat zij geen klikspaan wilden zijn.

3. Het is hun zaak niet. 6 \ der jongens en 2 % der meisjes zijn van oordeel dat het niet op den weg dei kinderen lag het te zeggen, dat de onderwijzeres maar moest zien hoe zij het te weten kwam en één jongen voegt hier aan toe: „Want een spreekwoord zegt: Bemoei

je met je eigen zaken."

De tweede groep, die diegenen bevat, wier redenen tot zwijgen van het standpunt van den onderwijzer uitgaan, is zeer klein. Als de onderwijzer alle kinderen gevraagd had wie er gelachen had, dan hadden 2 0,0 der jongens en 1 °/0 der meisjes gezwegen en zooals één kind het uitdrukt: „ik had net gedaan of ik erg in mijn werk verdiept was" en 4 °/0 der jongens en 1 °/0 der meisjes, ofschoon van oordeel dat het niet netjes geweest was te zwijgen, verklaren dat zij, als ze op die school waren geweest, niets zouden gezegd hebben.

Het kind zelf is het het middenpunt der overwegingen bij 38Va°/0 der jongens, die gezwegen zouden hebben en

bij 51 °/0 der meisjes.

1. Zuiver persoonlijke aangelegenheid van de overtreedster van het schoolgebod. Het was de plicht van het kind zichzelf aan te geven niet die van de anderen. Deze meening hebben 19 °/0 der jongens en 31 °/0 der meisjes. Yerscheidenen zeggen dat ze verkeerd deden te zwijgen, maar wijzen iedere verantwoordelijkheid voor het niet aangeven af.

Sluiten