Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOCIALE SUGGESTIE VAN TOESTANDEN VAN OPGEWONDENHEID.

De gevoelens van vrees en de bijgeloovige voorstellingen der jeugd zijn vormen van emotioneele ondervindingen, die in niet geringe mate hun oorzaak vinden in sociale invloeden. In de hoop de gevoelens van vrees, die voornamelijk bij kinderen voorkomen, te leeren kennen, werd de volgende proefvraag aan 798 jongens en 863 meisjes tusschen 7 en 16 jaar opgegeven: „Schrijf op voor welke dingen gij thans bang zijt en voor welke gij vroeger bang waart en vermeld waarom zij bij u vrees opwekten?"

De oudere kinderen werden ook uitgenoodigd op te schrijven wat ze deden en hoe ze zich gevoelden als ze bang voor iets waren. 8854 oorzaken van vrees werden door de 1652 kinderen opgegeven. We hebben ze onder de volgende rubrieken gebracht.

Meisjes. Jongens. Totaal.

I. Natuurverschijnselen als oorzaken van vrees . 352 556 908

1. Duisternis 170 300 470

2. Donder en bliksem .... 56 122 178

3. Water 66 72 138

4. Andere natuurverschijnselen . 60 62 122

Sluiten