Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meisjes. Jongens. Totaal.

II. Menschen als oorzaken van vrees 423 522 945

1. Landloopers 83 121 204

2. Dronken menschen 36 80 116

3. Roovers en inbrekers .... 56 51 107

4. Ambtenaren: politieagenten enz. 47 55 102

5. Kleurlingen 62 50 112

6. Andere met menschen in verband

staande redenen 139 165 304

III. Dieren als oorzaken van vrees. 2717 3105 5822

1. Honden 437 474 911

2. Slangen 266 250 516

3. Koeien, ossen en stieren . . . 257 340 597

4. Paarden 232 295 527

5. Beren 171 176 347

6. Leeuwen 147 109 256

7. Muizen 80 136 216

8. Apen en olifanten 131 138 269

9. Andere met dieren in betrekking

staande redenen 996 1187 2183

IV. Mechanische oorzaken van het

vreesgevoel 278 237 515

1. Vuur en vuurwapenen . . . 101 95 196

2. Machines, treinen, wagens . . 103 77 180

3. Andere mech. redenen. ... 74 65 139

V. Bovennatuurl. oorzaken van het

gevoel van vrees (geesten enz.) 58 42 100

VI. Allerlei 242 322 564

Onder de door natuurverschijnselen opgewekte gevoelens van vrees is ongetwijfeld de duisternis het sterkste element van suggestibiliteit. Met het gevoel van eenzaamheid ver-

Sluiten