Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

monden: „waarom aan ons niet eveneens"?

De Regeering ziet zich hierdoor voor een vraagstuk geplaatst, waarbij op hare wijsheid, haar rechtsgevoel en hare energie een zeer ernstig en niet te miskennen beroep wordt gedaan. Eene bevredigende oplossing is een eisch des tijds geworden. De ontstemming bij dit belangrijk deel der bevolking neemt dagelijks toe. Het geldt eene quaestie, waarvoor geen palliatieven helpen. Want wat heden beslist wordt, zal morgen en nog lang daarna, van dienst moeten zijn. Op de regeling, die thans moet worden getroffen zal voor vele jaren moeten worden voortgebouwd. De groep, die zich thans doet gelden, zal toenemen in aantal en belangrijkheid. Men zal — in het billijke — bevrediging moeten geven aan een zeer belangrijk deel der bevolking, dat anders gereed staat en in staat is, van ons vervreemd, een vijandig element in het ons niet minder vreemde land te vormen, dat de algemeene aansluiting zal belemmeren.

Wij hebben inderdaad alle reden om ernstig te kijken! Struisvogelpolitiek kan hier niet baten. Wegredeneeren der sprekende teekenen des tijds evenmin. Want wat zou b.v. een beroep, op het vluchtige der beweging, op het ontbreken van een nationaal gevoel bij de Chineezen helpen — als dit alles slechts zaken blijken te zijn, die wij wenschelijk achten als punten in ons voordeel, maar die reeds lang, voor ieder die oogen heeft, zijn prijsgegeven?

De Chineezen sluiten zich vast aaneen en zijn tot groote opofferingen in staat, als het een wel geformuleerd gemeenschappelijk belang geldt. Dat weet

Sluiten