Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen in N. I. tegenwoordig vervult, moet worden gesteld op rekening van maatschappelijke onderscheidingen, die de Begeering zeker niet bij machte is te nivelleeren. Weliswaar verwacht men wonderen van eene gelijkstelling voor de wet, maar ook hier zou de ingewortelde maatschappelijke opvatting sterker kunnen blijken dan welke maatregel van hoogerhand ook. Zeer veel zal van de Chineezen zeiven afhangen! Indien het Chineesche element in N. I. werkelijk de plaats verdient, waarop het aanspraak maakt, ook op maatschappelijk gebied, dan zal die haar zeker — zij het geleidelijk — worden ^geruimd. Hiervoor is het echter niet voldoende, dat de toegangen tot de Europeesche samenleving worden opengezet, maar in de eerste plaats wordt van de Chineezen zeiven gevorderd, dat zij in beschavingen ontwikkeling niet bij den gemiddelden Europeanen achterstaan. Het aanleeren der Nederlandsche taal is hiervoor noodig. Indien het den Chineezen ernst is met hunne wensch om in werkelijke beschaving vooruit te komen, dan zullen zij toch alleen dit doel kunnen bereiken in de omgeving, waarin zij verkeeren en hun brood verdienen. En deze omgeving biedt hun ongetwijfeld, indien de Regeering het hare doet en de noodige fondsen voor verbetering van het onderwijs afstaat, een veld aan, waarop zij zich ten volle

kunnen doen gelden indien het hun ernstigen wil

is, te stijgen, in de eerste plaats door eigen kracht!

Het heeft in Indië noch in Nederland ontbroken aan stemmen, die zich omtrent het Chineesche vraagstuk

Sluiten