Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen aan de invallen en rooverijen der Tartaarsche horden.

Zijn opvolger miste zijne bekwaamheid en zijn ijzeren wil. In wreedheid gaf hij hem echter niets toe. Speelbal in de handen van zijn eunuch Tchao vergiftigde hij zijn broeder en liet Li-seh, den bovengenocmden minister van Hoang-ti, in stukken snijden. Hij zelf pleegde zelfmoord, toen van alle kanten verzet uitbrak tegen Tchao's optreden. De oproerlingen hadden ten leste de overhand en hun aanvoerder beklom den troon en wist er zich te handhaven. Met hem vangt de dynastie der Han's aan. Hij onderwierp de westelijke provinciën, stichtte een bibliotheek en vestigde de strafwetgeving op billijker voet. Een zijner opvolgers, die tachtig jaren later regeerde (122 v. Ch.), onderwierp het gebied der Hunnen, Bokkara, Bactrianië en het stroomgebied van den Oxus.

Onder de Han-dynastie (202 v. Ch. tot 263 n. Ch.) werd het tegenwoordig schrijfmateriaal, inkt en papier, uitgevonden. Het gebruik van bamboetafeltjes en schrijfstiften was toen reeds lang vervangen door dat van zijde, waarop men met waterverf, met een penseel, zijne gedachten uitdrukte. In dezen tijd ontstaat het Chineesche tooneel. Het bouddhisme doet onder de Han's haar intrede in China.

Het Chineesche Rijk, zooals Hoang-ti het had gesticht en verzekerd, lost zich ten slotte onder deze dynastie in drie rijken op. Het oudste deel, het oorspronkelijke, scheurde zich af onder den bij de Chineezen beroemden generaal Tsao-Tsao, het tweede rijk omvatte de tegenwoordige provincie Szch'wan

Sluiten