Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het bestaan daarvan ons meerendeels nergens meegedeeld. De overeenkomst van denkbeelden bij de denkers en filosofen der verschillende landen wijst op een bestaand verkeer. Wie de boeken van de leer van Boudha, die van Lao-tse, Confucius en Mencius, de werken van Plato, Pythagoras en anderen naast elkaar legt, vindt punten van overeenkomst zóo groot, dat men niet kan aannemen, dat al deze groote geesten in onbekendheid met eikaars bestaan hebben geleefd. De verspreiding hunner leerstellingen en denkbeelden ver buiten de grenzen van het land, waar zij het eerst werden gevormd, was reeds lang voorafgegaan aan de opstelling van reisverhalen en volgde ongetwijfeld het spoor door vroegere, uitteraard onbekend gebleven, handelaren gevonden.

Aan de betrekkingen van China tot Europa zullen wij een afzonderlijk hoofdstuk wijden, waarin wij meer in het bijzonder op de eerste aanrakingen met het

Westen hopen terug te komen.

* *

*

Het rijk, waarvan Marco Polo de voltooiing zag en in het bestier waarvan hij een belangrijk aandeel nam, was ongetwijfeld het grootste, dat de wereld ooit heeft aanschouwd. Het strekte zich onder Koublai's scepter van de eindelooze ijsvlakten van het Noorden tot de heete stranden van Malakka uit en van de Kaspische zee in het Westen tot de Japansche in het Oosten. Een poging door Koublai gedaan om zijne veroveringen tot Japan uit te strekken mislukte. Denkt men hier

Sluiten