Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

acht jaren in Tartarije als gevangene meegevoerd. Zijn broeder regeerde voor hem en eerst na diens dood gelukte het hem, zijne vrijheid te herkrijgen en zijn troon weer in te nemen. Zijn zoon, die hem zeven jaren later opvolgde, nam twee zeer impopulaire maatregelen, die het volk niet weinig vervreemdde van de dynastie der Mings. Hij stelde een college in, uitsluitend uit eunuchen bestaande, om de zwaarste misdrijven te behandelen. Vijf jaren later zag hij zich genoodzaakt het af te schaffen, zwichtende voor de algemeene verontwaardiging, door de matelooze tyrannie gewekt, waarmee dit illustere college zijn taak vervulde. Blijkbaar een waardige voorlooper van den „Bloedraad", in onze geschiedenis berucht!

De tweede dwaze maatregel was het uitgeven van groote stukken lands ,,in leen" aan verwanten der keizerlijke familie. Sinds eeuwen was men in China van het feodale stelsel bevrijd. Geene instelling kon meer gehaat zijn bij een volk, dat er sinds eeuwen aan gewend was geraakt, naast den Keizer als opperheer, alleen die autoriteiten te erkennen, die langs den voor allen toegankelijken weg der examens hun diploma hadden verworven. Het toekennen van groote stukken gronds — naast de „heerlijke" rechten — aan enkelen kwam daarbij in conflict met de belangen van duizenden, die moeite hadden van de opbrengst van hun klein stukske te bestaan.

Een der opvolgers van dezen Keizer, Che-tsoung, die in 1522 den troon besteeg, had tot driemaal toe met invallen der Japanners te kampen, die hij echter wist terug te slaan. De Tartaren maakten het hem

Sluiten