Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daagsche China en hare betrekkingen met andere rijken, met name die van Europa, te behandelen.

In de beschrijving van het eerste zullen wij gelegenheid vinden, den tegenwoordigen toestand van het rijk te beschrijven, met betrekking tot de gewoonten, den godsdienst en de eigenschappen van den Chinees.

Het brokstuk geschiedenis, dat wij thans onbeschreven laten en dat van den aanvang der 19de eeuw tot op onzen tijd loopt, zal voor ons doel voldoende bespreking vinden bij de behandeling der betrekkingen van China met het Westen, die in de afgeloopen eeuw zulk een alles beheerschenden invloed op China's geschiedenis en hare plaats in de wereld hebben uitgeoefend.

Sluiten