Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medebrengen. Zij doen eer denken aan het Indische „anak mas", een kind, waarvan men zich het lot heeft aangetrokken, uit medelijden, uit politiek of omdat men het met de eigen kinderen wil doen groot brengen.

* *

*

Het behoeft geen betoog, dat het geloof der Chineezen — dat zich een leven hiernamaals als een voortdurende kwelling van martelende onrust denkt, indien niet door een bij uitstek bevoegden, immers door de wet gesanctioneerden stamvoortzetter de offerdienst voor hen wordt verricht en consciëntieus onderhouden — tot een bijzonder verlangen naar een talrijk gezin moest leiden. En niet alleen in het eigen kroost moest worden voorzien, maar ook het geslacht der kleinkinderen moest zoo mogelijk verzekerd zijn. Vandaar een groote haast der Chineezen in het bevestigen der zonen en kleinzonen in den huwelijksband — een haast, die tot vroege huwelijken moest leiden met alle verderfelijke gevolgen. Het zou der moeite waard zijn, — kon een dergelijk onderzoek plaats hebben — na te gaan, in hoeverre de groote vruchtbaarheid der Chineezen door de te vroege huwelijken werd geneutraliseerd. Met andere woorden, of hier niet de qualiteit onder de enorme quantiteit moest lijden. Zich blind starend op dit ééne doel vóór alles: verzekering van de voortzetting van den familie-eeredienst, in de eerste plaats ten eigen behoeve en in de tweede, omdat de geesten zijner voorouders hem voor het veronachtzamen hiervan

Sluiten