Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seuls" op het jonge paar kan worden toegepast. Want den dag na de aankomst der bruid behoort zij een hoofdrol te vervullen in de plechtigheid, die hare onderwerping aan hare nieuwe ouders symboliseert. Vóór het huisaltaar biedt de nieuwe dochter hun ritueele geschenken aan, hetwelk gepaard gaat van het branden van wierook en het plengen van wijn en gevolgd wordt door een dergelijk eerbewijs tegenover de overige mannelijke bloedverwanten van haren man, voorzoover die op den hierarchischen ladder boven hem staan. Geldt het huwelijk den oudsten zoon, dan wordt door de bruid voor den familievader, die immers eenmaal een plaats op het huisaltaar zal bekomen, een ritueel maal opgedragen, dat een voorproefje voorstelt van de maaltijden, die voor hem zullen worden gereed gemaakt, als hij dit leven verlaten heeft.

Eerst na dit alles heeft het bruiloftsmaal plaats, terwijl op den derden dag de jonge vrouw nogmaals naar de Tang gevoerd wordt, waar zij voor het eerst, onder leiding van den familievader, de gebruikelijke eerbewijzen aan de voorouders brengt, waarna zij geheel als lid van de familie wordt aangemerkt.

Zij is voortaan niet alleen aan haren man onderworpen, maar is in het bijzonder blinde gehoorzaamheid verschuldigd aan hare schoonmoeder, die gewoonlijk maar al te zeer bereid is om op haar te verhalen, wat zij in hare eigen jonge jaren heeft moeten verduren. Zij wordt een slavin in hare nieuwe familie, een speelbal voor de luimen harer schoonzusters. Eerst als zij een kind ter wereld brengt, vooral als het een jongen is, erlangt zij

Sluiten